Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește in oameni!
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Button inapoi
Înfiintată la 20 septembrie 1990, ca instituţie de învăţământ superior particulară, non-profit, Universitatea Titu Maiorescu (UTM) devine persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ la 23 aprilie 2002 prin publicarea Legii de înfiintare nr. 291 în Monitorul Oficial al României.
Prin cele zece facultăti pe care le are în structură în prezent (două facultăti de Drept, două facultăti de Știinte Economice si facultătile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Informatică, Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste) Universitatea derulează 19 programe de studii universitare de licenţă şi 25 programe de studii universitare de master. Universitatea este organizatoare de studii universitare de doctorat pentru domeniile Drept si Medicină Dentară. În prezent, sunt înmatriculati peste 8000 studenţi, iar numărul absolventilor depăseste 35.000. Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate.  
Înfiintată la 20 septembrie 1990, ca instituţie de învăţământ superior particulară, non-profit, Universitatea Titu Maiorescu (UTM) devine persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ la 23 aprilie 2002 prin publicarea Legii de înfiintare nr. 291 în Monitorul Oficial al României.
Prin cele zece facultăti pe care le are în structură în prezent (două facultăti de Drept, două facultăti de Știinte Economice si facultătile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Informatică, Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste) Universitatea derulează 19 programe de studii universitare de licenţă şi 25 programe de studii universitare de master. Universitatea este organizatoare de studii universitare de doctorat pentru domeniile Drept si Medicină Dentară. În prezent, sunt înmatriculati peste 8000 studenţi, iar numărul absolventilor depăseste 35.000. Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate. 
Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. Activitatea de cercetare desfăsurată în cadrul celor două institute de cercetare – Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare si Institutul de Cercetări şi Ştiinţe Medicale "Acad. Nicolae Cajal", precum si în cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară din cadrul facultătilor urmăreste obtinerea unor rezultate stiintifice relevante, aplicabile si vizibile la nivel national si international.
Universitatea dispune de spaţii de învăţământ ultramoderne — Aula Magna, amfiteatre, săli de curs, de seminar si de lectură dotate cu table inteligente, bibliotecă, editură, librărie, laboratoare de specialitate cu echipamente de ultimă generaţie, echipamente medicale, reţea informatică, echipamente de videoconferinţă etc. Preocupată de confortul studentilor si al cadrelor didactice, Universitatea pune la dispozitia acestora, într-un ambient plăcut, încărcat de eleganţă şi rafinament, clubul studenţesc loc de petrecere a timpului liber şi, deopotrivă, gazdă a dezbaterilor ştiinţifice şi conferinţelor pe teme de viaţă studenţească, cantina-restaurant si căminul-hotel. În campus există două centre de asistentă medicală (medicină generală si medicină dentară) care deservesc atât nevoile comunitătii universitare, cât ale comunitătii locale.
Prin Centrul de Consultantă Psihologică si Orientare în Carieră (CCPOC), Universitatea oferă consiliere studentilor si masteranzilor, având misiunea de a creste angajabilitatea acestora. Consilierii în carieră din cadrul Centrului sprijină studentii în procesul de autocunoastere, de identificare a punctelor tari si a aspectelor care necesită îmbunătătire si îi ajută să-si planifice cariera după absolvirea studiilor. CCPOC organizează programe care dezvoltă si exersează abilităti si competente de care tinerii au nevoie pentru a se integra pe piata muncii: pregătirea portofoliului pentru angajare, simularea interviurilor, abilităti de prezentare si managementul timpului, programe de specializare pe tot parcursul vietii : consilier de informare si orientare în carieră, manager de proiect, formator, inspector resurse umane, manager resurse umane. Pentru a facilita o legătură directă cu potentialii angajatori, în cadrul Universitătii sunt organizate anual târguri de job-uri, prezentări de companii si discutii cu profesionisti din diferite domenii activitate, pentru a asigura un nivel de informare al studentilor actualizat.
Universitatea este implicată în derularea a opt proiecte europene, finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA).
Ca o garantie a recunoaşterii valorii sale, inclusiv în plan internaţional, putem afirma cu mândrie că Universitatea este membru în Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), cea mai importantă organizaţie a instituţiilor de învăţământ superior din Europa, membru în Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU) şi membru în Asociaţia  Europeană a Coordonatorilor Erasmus (EAEC). Universitatea are încheiate contracte de parteneriat cu universităţi din UE şi SUA şi participă la Programul European "Erasmus +" prin care derulează schimburi interuniversitare si programe de practică pentru studenti în companii europene.
Universitatea Titu Maiorescu este singura universitate particulară din România care a fost invitată să participe la programul european „MATRA" (2001-2003), având ca scop dezvoltarea unei strategii naţionale pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior.
În urma evaluării instituţionale, Universitatea a primit în anul 2012, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, calificativul "grad de încredere ridicat" – cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universităţi din România, iar în anul 2013 a fost evaluată de EUA-IEP (EUA-Institutional Evaluation Programme).
Subiecte forum
Start in cariera – Bune practice europene in consilierea profesionala
Lansare proiect - Start in cariera
Cariera in tara sau in strainatate?
Parteneri
Uniunea Studentilor din România
SIVECO Romania SA
Learn Project Management
Ministerul Tineretului si Sportului
Graffiti BBDO
European Board for Certified Counselors (EBCC)
Ministerul Tineretului si Sportului
Abonare newsletter