Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește in oameni!
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Ultima actualizare 11/12/2015
Button inapoi
Parteneri
Înfiintată la 20 septembrie 1990, ca instituţie de învăţământ superior particulară, non-profit, Universitatea Titu Maiorescu (UTM) devine persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ la 23 aprilie 2002 prin publicarea Legii de înfiintare nr. 291 în Monitorul Oficial al României.
Prin cele zece facultăti pe care le are în structură în prezent (două facultăti de Drept, două facultăti de Știinte Economice si facultătile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Informatică, Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste) Universitatea derulează 19 programe de studii universitare de licenţă şi 25 programe de studii universitare de master. Universitatea este organizatoare de studii universitare de doctorat pentru domeniile Drept si Medicină Dentară. În prezent, sunt înmatriculati peste 8000 studenţi, iar numărul absolventilor depăseste 35.000. Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate.  
Înfiintată la 20 septembrie 1990, ca instituţie de învăţământ superior particulară, non-profit, Universitatea Titu Maiorescu (UTM) devine persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ la 23 aprilie 2002 prin publicarea Legii de înfiintare nr. 291 în Monitorul Oficial al României.
Prin cele zece facultăti pe care le are în structură în prezent (două facultăti de Drept, două facultăti de Știinte Economice si facultătile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Informatică, Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste) Universitatea derulează 19 programe de studii universitare de licenţă şi 25 programe de studii universitare de master. Universitatea este organizatoare de studii universitare de doctorat pentru domeniile Drept si Medicină Dentară. În prezent, sunt înmatriculati peste 8000 studenţi, iar numărul absolventilor depăseste 35.000. Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate. 
Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. Activitatea de cercetare desfăsurată în cadrul celor două institute de cercetare – Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare si Institutul de Cercetări şi Ştiinţe Medicale "Acad. Nicolae Cajal", precum si în cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară din cadrul facultătilor urmăreste obtinerea unor rezultate stiintifice relevante, aplicabile si vizibile la nivel national si international.
Universitatea dispune de spaţii de învăţământ ultramoderne — Aula Magna, amfiteatre, săli de curs, de seminar si de lectură dotate cu table inteligente, bibliotecă, editură, librărie, laboratoare de specialitate cu echipamente de ultimă generaţie, echipamente medicale, reţea informatică, echipamente de videoconferinţă etc. Preocupată de confortul studentilor si al cadrelor didactice, Universitatea pune la dispozitia acestora, într-un ambient plăcut, încărcat de eleganţă şi rafinament, clubul studenţesc loc de petrecere a timpului liber şi, deopotrivă, gazdă a dezbaterilor ştiinţifice şi conferinţelor pe teme de viaţă studenţească, cantina-restaurant si căminul-hotel. În campus există două centre de asistentă medicală (medicină generală si medicină dentară) care deservesc atât nevoile comunitătii universitare, cât ale comunitătii locale.
Prin Centrul de Consultantă Psihologică si Orientare în Carieră (CCPOC), Universitatea oferă consiliere studentilor si masteranzilor, având misiunea de a creste angajabilitatea acestora. Consilierii în carieră din cadrul Centrului sprijină studentii în procesul de autocunoastere, de identificare a punctelor tari si a aspectelor care necesită îmbunătătire si îi ajută să-si planifice cariera după absolvirea studiilor. CCPOC organizează programe care dezvoltă si exersează abilităti si competente de care tinerii au nevoie pentru a se integra pe piata muncii: pregătirea portofoliului pentru angajare, simularea interviurilor, abilităti de prezentare si managementul timpului, programe de specializare pe tot parcursul vietii : consilier de informare si orientare în carieră, manager de proiect, formator, inspector resurse umane, manager resurse umane. Pentru a facilita o legătură directă cu potentialii angajatori, în cadrul Universitătii sunt organizate anual târguri de job-uri, prezentări de companii si discutii cu profesionisti din diferite domenii activitate, pentru a asigura un nivel de informare al studentilor actualizat.
Universitatea este implicată în derularea a opt proiecte europene, finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA).
Ca o garantie a recunoaşterii valorii sale, inclusiv în plan internaţional, putem afirma cu mândrie că Universitatea este membru în Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), cea mai importantă organizaţie a instituţiilor de învăţământ superior din Europa, membru în Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU) şi membru în Asociaţia  Europeană a Coordonatorilor Erasmus (EAEC). Universitatea are încheiate contracte de parteneriat cu universităţi din UE şi SUA şi participă la Programul European "Erasmus +" prin care derulează schimburi interuniversitare si programe de practică pentru studenti în companii europene.
Universitatea Titu Maiorescu este singura universitate particulară din România care a fost invitată să participe la programul european „MATRA" (2001-2003), având ca scop dezvoltarea unei strategii naţionale pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior.
În urma evaluării instituţionale, Universitatea a primit în anul 2012, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, calificativul "grad de încredere ridicat" – cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universităţi din România, iar în anul 2013 a fost evaluată de EUA-IEP (EUA-Institutional Evaluation Programme).
Începând cu data de 19 ianuarie 2013, prin publicarea H.G. nr. 11/09.01.2013în Monitorul Oficial nr. 42 din 19.01.2013, se înfiinţează Ministerul Tineretului şi Sportului şi se abrogă H.G. 141/ 2010 cu modificări şi completări ulterioare privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
Începând cu data de 19 ianuarie 2013, prin publicarea H.G. nr. 11/09.01.2013 în Monitorul Oficial nr. 42 din 19.01.2013, se înfiinţează Ministerul Tineretului şi Sportului şi se abrogă H.G. 141/ 2010 cu modificări şi completări ulterioare privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ministerului Tineretului şi Sportului, obiectivele strategice ale M.T.S. sunt:
- elaborarea politicilor şi măsurilor privind atragererea Fondurilor Europene;
- întărirerea disciplinei economico-flnanciare;
- elaborarea politicilor de personal;
- elaborarea politicilor privind descentralizarea;
Art.4. Pentru atingerea obiectivelor strategice din domeniile sportului şi tineretului Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii generale:
a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului; fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului;
b) iniţiază, elaborează ori, după caz. avizează proiecte de acte normative. în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile tineretului şi sportului;
c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului încredinţate, potrivit prevederilor legale pentru desfăşurarea activităţii aferente domeniilor de tineret şi sport în mod direct şi prin unităţile din subordine;
d) asigură. în numele statului român, în condiţiilc legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile tineretului şi sportului;
e) asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniile tineretului şi sportului;
i) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine:
g) asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi promovarea de noi acorduri.
Uniunea Studentilor din România este organizatia umbrelă la nivel national, pentru 100 de asociatii studentesti si de tineret din 20 centre universitare. Scopul statutar al federatiei este acela de a reprezenta, promova si apăra drepturile studentilor, în raport cu actorii relevanti la nivel national, în special cu Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Tineretului si Sportului, Parlamentul, Guvernul, Presedintia României, precum si Municipalităti si Universităti.
Uniunea Studentilor din România este organizatia umbrelă la nivel national, pentru 100 de asociatii studentesti si de tineret din 20 centre universitare. Scopul statutar al federatiei este acela de a reprezenta, promova si apăra drepturile studentilor, în raport cu actorii relevanti la nivel national, în special cu Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Tineretului si Sportului, Parlamentul, Guvernul, Presedintia României, precum si Municipalităti si Universităti.
În 13 ani de existentă, Uniunea a dezvoltat o serie de proiecte anuale cu impact national, devenite evenimente de referintă în rândul studentilor: Festivalul UNIFEST, Congresul Studentilor din România, USR Summer Camp, Academia de Training, Gala Studentului, Academia Studentească de Folk si Muzici Bune. Zeci de mii de studenti au fost beneficiarii directi sau indirecti ai acestor programe si proiecte, menite să contribuie la dezvoltarea lor personală.
Cea mai importantă initiativă legislativă a Uniunii Studentilor din România este propunerea de proiect a Legii Internshipului  www.internship.uniunea.ro
                USR si-a construit în timp o cultură organizatională puternică, ce generează energie si entuziasm în rândul membrilor si voluntarilor si a ajuns să promoveze o serie de valori si principii comune precum unitate, profesionalism, continuitate, non-partizanat.
 
Uniunea Studentilor din România are în prezent 10 domenii de interes în care si-a stabilit obiective strategice: Educaţie, Educaţie non-formală, Politici de Tineret, Dimensiunea Socială, Angajabilitatea tinerilor, Antreprenoriat, Creativitate şi Inovare, Voluntariat, Cultură, Sportul universitar, Educatie pentru Sănătate.
USR face parte din Forumul Tinerilor din România si din Consiliul Economic si Social din România.
Lean Project Management este o societate comerciala care desfasoara activitati de servicii suport pentru invatamant, consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii, cursuri de formare profesionala, activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice precum si activitati de consultanta pt afaceri si management. 
Lean Project Management este o societate comerciala care desfasoara activitati de servicii suport pentru invatamant, consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii, cursuri de formare profesionala, activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice precum si activitati de consultanta pt afaceri si management. 

Cu un istoric si palmares bogat in domeniul sau de activitate SIVECO Romania este liderul caselor româneşti de software şi unul dintre liderii regionali de succes în domeniul eLearning, eHealth, eAgriculture, eCustoms, eGovernment și eBusiness din Europa Centrală şi de Est. 
 
Compania dezvoltă şi exportă soluţii IT şi proiecte de consultanţă cu valoare adăugată ridicată către ţări din Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spaţiul Comunităţii Statelor Independente. 
 
Compania a fost înfiinţată în 1992 şi are, la nivel internaţional, peste 1.000 de angajaţi. De-a lungul celor 22 de ani de existenţă, compania şi-a construit o reputaţie solidă, fiind recompensată cu peste 180 de premii interne şi internaţionale.

Adresându-se organizaţiilor private şi publice, SIVECO Romania s-a specializat în execuţia de proiecte informatice complexe şi de mare amploare. 

Cu un istoric si palmares bogat in domeniul sau de activitate SIVECO Romania este liderul caselor româneşti de software şi unul dintre liderii regionali de succes în domeniul eLearning, eHealth, eAgriculture, eCustoms, eGovernment și eBusiness din Europa Centrală şi de Est. 
 
Compania dezvoltă şi exportă soluţii IT şi proiecte de consultanţă cu valoare adăugată ridicată către ţări din Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spaţiul Comunităţii Statelor Independente. 
 
Compania a fost înfiinţată în 1992 şi are, la nivel internaţional, peste 1.000 de angajaţi. De-a lungul celor 22 de ani de existenţă, compania şi-a construit o reputaţie solidă, fiind recompensată cu peste 180 de premii interne şi internaţionale.

 Adresându-se organizaţiilor private şi publice, SIVECO Romania s-a specializat în execuţia de proiecte informatice complexe şi de mare amploare. 
 
Soluţiile SIVECO Romania contribuie la reducerea decalajelor digitale şi îmbunătăţesc activitatea multor instituţii publice precum Ministerul Agriculturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul de Finanţe. 
 
SIVECO Romania a fost solicitant in cadrul a 6 proiecte finantate din Fondul Social European POSDRU si este partener in numeroase proiecte POSDRU, aflate in diferite stadii de implementare.

Proiectăm progresul pentru:
•    milioane de elevi, profesori şi părinţi care construiesc "educaţia viitorului"
•    sute de organizaţii cu impact major în mediul de afaceri românesc
•    companii orientate spre performanţă, care investesc în instruirea a mii de angajaţi
•    zeci de mii de medici şi milioane de beneficiari ai serviciilor de sănătate
•    sute de mii de fermieri care au acces facil la fondurile europene
•    sute de mii de beneficiari ai proiectelor din fonduri structurale
•    afirmarea inteligenţei româneşti prin inovaţie continuă şi cercetare - dezvoltare
•    recunoaşterea României în elita mondială a soft-ului educaţional: peste 180 de premii naţionale şi internaţionale obţinute


SIVECO este membru al mai multor asociatii profesionale si de afaceri din Romania (AmCham, CCIFER, ARIES, ATIC, ANIAP) si internationale (EITA si ISTAG) si a aderat la importante initiative globale precum UNPD Global Compact, WEF Transparency si PACI.
 SIVECO dezvolta si implementeaza solutii de tip platforma colaborativa, portal informational si instruire asistata de calculator in numeroase proiecte nationale sau internationale. Are ca obiect de activitate şi experienţa în crearea de suporturi de curs interactive şi materiale didactice multimedia, inovatoare, folosind noile tehnologii TIC. Peste 16 milioane de copii si adulti din Europa, CIS, Orientul Apropiat si Africa beneficiaza de solutiile sale de eLearning. Pentru acest motiv, este unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii de tip eLearning din Romania si din lume. Experienta in furnizarea de solutii digitale de invatare adaptate cerintelor fiecarui beneficiar rezida din volumul, varietatea, dimensiunea, si complexitatea proiectelor nationale si internationale implementate cu succes. 

SIVECO detine o experienta importanta in furnizarea de cursuri orientate spre adulti, avand la dispozitie o echipa numeroasa de instructori si evaluatori cu experienta, este autorizat de catre ANC ca si furnizor de formare profesionala continua si are in portofoliu cursuri de initiere, perfectionare si specializare in domeniul IT autorizate ANC. 
Sistemul Educational Informatizat (SEI), implementat de compania SIVECO, este cel mai apreciat proiect romanesc din domeniul educatiei, fiind premiat in importante competitii internationale: eLearning Awards, World Summit Award, European eGovernment Awards, European IT Excellence Awards, International Project Management Association, eEurope Awards for eGovernment. 
In sustinere, punctam cu cateva exemple. In anul 2007, proiectul informatic Baza de Date Natională a Educatiei (BDNE) a primit distinctia Good Practice - European eGovernment Awards. Tot in 2007, International Project Management Association, apreciaza ca Sistemul Educational Informatizat (SEI) este "una dintre cele mai importante realizări din lume in domeniul managementului de proiecte". In anul 2008, SIVECO a obtinut European IT Excellence Award, Frankfurt - pentru solutia de eLearning AeL. In anul 2009, SEI a fost nominalizat ca exemplu de "Best practice" in Europa, in cadrul competitiei European eGovernment Awards 2009, organizata de Comisia Europeana. In 2010 a fost premiat la Londra in cadrul prestigioasei si exclusivistei competitii eLearning Awards, unde a castigat Medalia de Aur pentru Sistemul Educational Informatizat (SEI) la cea mai disputata categorie „Best e-learning project securing widespread adoption", in care au intrat in concurenta directa numele mari ale eLearningului mondial. 
In 2012, compania a castigat marele premiu in cadrul faimoasei competitii European Software Excellence Awards, la categoria ISV - Vertical Market, Government Solution, cu proiectul "Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat", implementat pentru Ministerul Educatiei Nationale. 
In 2013 SIVECO a primit marele titlu "Winner" în cadrul competiţiei European IT & Software Excellence Awards 2013 pentru 3 proiecte. SIVECO a primit cea mai înaltă distincție ce poate fi acordată la nivel mondial unui proiect IT: World Summit Award Winner 2013 pentru proiectul "Portal școli speciale - CES (Conținut educațional multimedia interactiv pentru copii cu nevoi educaționale speciale)".


Mai multe informaţii: www.siveco.ro

European Board for Certified Counselors (EBCC, www.europeanbcc.eu) este o organizație non-profit al cărei scop principal este sprijinirea Portugaliei si a altor tări europene în efortul lor de a crea profesia de consiliere, cu accent pe consilierea în carieră. 

Înainte de a fi înregistrat în Portugalia, EBCC a functionat sub numele de NBCC International – Europe, în Geneva. EBCC reprezintă oficiul european al NBCC - International  (http://www.nbccinternational.org/), organizaţie non profit din Statele Unite ale Americii care are relaţii operaţionale cu UNESCO (http://en.unesco.org/). Misiunea organizaţiei EBCC este de a promova profesionalismul si calitatea serviciilor de consiliere din diverse arii de specializare (consiliere scolară, consiliere în carieră, orientarea în carieră a studentilor, consiliere pe sănătate mintală), de a respecta valorile nationale si culturale în practica consilierii si de a educa publicul in ceea ce priveste importanta standardelor de calitate si a programelor de certificare în domeniul consilierii. EBCC este sprijinit financiar de catre NBCC-I în eforturile sale de a sustine dezvoltarea profesiei de consiliere în spatiul european, cu accent pe consiliere în carieră.   

European Board for Certified Counselors (EBCC, www.europeanbcc.eu) este o organizație non-profit al cărei scop principal este sprijinirea Portugaliei si a altor tări europene în efortul lor de a crea profesia de consiliere, cu accent pe consilierea în carieră. 

Înainte de a fi înregistrat în Portugalia, EBCC a functionat sub numele de NBCC International – Europe, în Geneva. EBCC reprezintă oficiul european al NBCC - International  (http://www.nbccinternational.org/), organizaţie non profit din Statele Unite ale Americii care are relaţii operaţionale cu UNESCO (http://en.unesco.org/). Misiunea organizaţiei EBCC este de a promova profesionalismul si calitatea serviciilor de consiliere din diverse arii de specializare (consiliere scolară, consiliere în carieră, orientarea în carieră a studentilor, consiliere pe sănătate mintală), de a respecta valorile nationale si culturale în practica consilierii si de a educa publicul in ceea ce priveste importanta standardelor de calitate si a programelor de certificare în domeniul consilierii. EBCC este sprijinit financiar de catre NBCC-I în eforturile sale de a sustine dezvoltarea profesiei de consiliere în spatiul european, cu accent pe consiliere în carieră.   

EBCC se bucură de o experientă semnificativă în implementarea sistemelor de orientare vocatională si consiliere în carieră în tări în care consilierea nu este recunoscută ca profesie de sine stătătoare, dar unde nevoia de acest gen de servicii este susţinută atât de rezultatele proiectelor de cercetare anterioare precum si de cerinta publicului. EBCC are experienţă în organizarea de evenimente, publicatii, programe educationale pilot si traininguri, în arii precum: consilierea în carieră, sănătate mintală si supervizare.  

În Portugalia, EBCC a participat la crearea primului program de master de consiliere în carieră si în adaptarea primului program de certificare a dezvoltării în carieră din această tară (Global Career Development Facilitator - http://www.europeanbcc.eu/gcdf/).
EBCC a acordat suport şi consultanţă partenerilor din ţările care lucrează direct sub supervizarea sa (Bulgaria, Cipru, Germania, Grecia, Macedonia, România si Ungaria)  pentru colaborarea cu institutii publice (Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii, Ministerul Tineretului) în scopul dezvoltării unor sisteme educationale puternice si al construirii politicilor si procedurilor de reducere a somajului, de diminuare a efectelor crizei economice, concentrandu-se pe crearea unei punţi de legătură între sistemul educational si piata muncii. 

Consilierea vocaţională şi în carieră reprezintă un scop important reflectat atât în misiunea cât şi în proiectele in care EBCC s-a implicat cu partenerii săi transnaţionali. Astfel de proiecte au vizat oferirea de consultanţă pentru crearea unor strategii pentru consilierea elevilor şi studenţilor în procesul de explorare a opţiunilor şi de luare a deciziilor de carieră, pentru initierea unui sistem de facilitare a accesului studenţilor la realitatăţile de pe piaţa muncii, prin oferirea de locuri de practică şi internship, prin educarea fortei de muncă în sensul unei dezvoltări dinamice si globale, şi prin dezvoltarea abilitătilor transferabile in lumina unei abordari preventive in domeniu.


Experienta relevantă a EBCC pentru domeniul proiectului

În colaborarea cu partenerii transnaţionali pentru crearea unor sisteme educaţionale şi a unor politici solide în domeniul consilierii vocaţionale şi în carieră, EBCC a sprijinit implementarea primelor programe de certificare a dezvoltării în carieră din aceste ţări (Global Career Development Facilitator - GCDF). 

La nivel modial există peste 20 000 de consultanti în carieră GCDF, în 16 tări: Bulgaria, Canada, China, Cipru, Germania, Grecia, Japonia, Coreea de Sud, Macedonia, Noua Zeelandă, Portugalia, România, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Taiwan şi Turcia. În Europa, din 2005, de când această certificare a fost implementată,  numărul consultanţilor în carieră GCDF  a ajuns la 2000. 

Unul din partenerii EBCC, National Board for Certified Counselors Bulgaria (NBCC Bulgaria) a creat, prin implementarea programului GCDF, oportunitatea de a oferi servicii de consiliere vocaţională şi în carieră în 600 de şcoli, 10 centre pentru tineret, 36 universităţi şi în peste 100 companii private şi publice din Bulgaria. În acest moment, există peste 530 de consultanţi în carieră GCDF în Bulgaria. În anul 2013, cu sprijinul şi consultanţa EBCC, NBCC Bulgaria a obţinut colaborarea cu Ministerul Educaţiei în cadrul unui proiect ce presupune trainingul şi certificarea GCDF pentru cei 150 de consultanţi în carieră din noile centre de consiliere în carieră care vor servi elevi cu vârstele cuprinse între 7 şi 19 ani. 

Atât în Bulgaria cât şi în Macedonia, au fost dezvoltate programe de internship pentru studenţi şi proaspăt absolvenţi de studii superioare, în colaborare cu instituţii de stat şi private din aceste ţări. În toamna anului 2012, peste 400 de studenţi  şi proaspăt absolvenţi au participat în programe de internship de o luna. Partenerul din Macedonia a organizat peste 2500 de astfel de programe în ultimii ani. Ca urmare a implementării programului GCDF in Macedonia, acest partener a încorporat în programele de internship pentru studenţi: sesiuni de explorarea a opţiunilor şi de luare a deiciziei legate de carieră, de pregatire a pentru crearea unui portofoliu de cautare a unui loc de muncă sau de pregătire pentru interviuri de angajare. Aceste măsuri au facilitat obţinerea a peste 300 de locuri de muncă pentru absolvenţii de studii superioare. 

În 2012 - 2013, Ungaria a inceput sub supervizarea EBCC, implementarea programului GCDF în cadrul unui proiect iniţiat în colaborare cu guvernul maghiar, care îşi propune implementarea pe termen mediu şi lung a unui model naţional de planificare a carierei în cadrul sistemului educaţional din aceasta ţară. Prin implementarea acestui model, elevii cu vârste cuprinse între 12 şi 20 de ani vor avea posibilitatea de a fi expuşi la metode şi exerciţii de explorare a carierei cu scopul de a dobândi noi abilităţi care să îi pregătească mai bine pentru viitoarele etape din viaţa educaţională sau profesională. 150 de profesori şi diriginţi din peste 40 de şcoli gimnaziale şi licee din Ungaria vor participa în programul de formare şi certificare GCDF în 2013 -2014, sub directa supervizare EBCC.    

Graffiti BBDO este prima agentie de publicitate din Romania si prima agentie afiliata unei retele multinationale. In cei 22 de ani de activitate a acumulat experienta vasta in domeniul creatiei publicitare, a strategiei de comunicare, a productiei si implementarii de campanii publicitare. Aria de expertiza include de la servicii de strategie de brand, pana la dezvoltarea si coordonarea unor ample evenimente si campanii de comunicare integrate.
Graffiti BBDO este prima agentie de publicitate din Romania si prima agentie afiliata unei retele multinationale. In cei 22 de ani de activitate a acumulat experienta vasta in domeniul creatiei publicitare, a strategiei de comunicare, a productiei si implementarii de campanii publicitare. Aria de expertiza include de la servicii de strategie de brand, pana la dezvoltarea si coordonarea unor ample evenimente si campanii de comunicare integrate. 
http://graffiti.bbdo.ro/
Subiecte forum
Start in cariera – Bune practice europene in consilierea profesionala
Lansare proiect - Start in cariera
Cariera in tara sau in strainatate?
Parteneri
Uniunea Studentilor din România
SIVECO Romania SA
Learn Project Management
Ministerul Tineretului si Sportului
Graffiti BBDO
European Board for Certified Counselors (EBCC)
Ministerul Tineretului si Sportului
Abonare newsletter