Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește in oameni!
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Servicii de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pentru studenţi în vederea sprijinirii acestora la o tranzitie facilă şi cu efecte benefice pe termen lung de la şcoală la viaţa activă.
Furnizarea de servicii şi tehnici moderne, adaptate spaţiului comunitar, de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pe specificul grupului ţintă implicat în proiect.
Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii sau a continuării studiilor, persoanelor ce au beneficiat de servicii de consiliere, prin metode de comunicare moderne cu ajutorul soluţiei software.
Servicii de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pentru studenţi în vederea sprijinirii acestora la o tranzitie facilă şi cu efecte benefice pe termen lung de la şcoală la viaţa activă.
Furnizarea de servicii şi tehnici moderne, adaptate spaţiului comunitar, de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pe specificul grupului ţintă implicat în proiect.
Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii sau a continuării studiilor, persoanelor ce au beneficiat de servicii de consiliere, prin metode de comunicare moderne cu ajutorul soluţiei software.
Ultima actualizare 11/12/2015
Info proiect
Button inapoi
Numeroase studii naţionale şi europene aduc tot mai mult în actualitate situaţia tinerilor absolvenţi care se confruntă cu problema găsirii unui loc de muncă. În 2012, conform INS, rata şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) avea cel mai ridicat nivel, de 22.7%, 5.6% dintre aceştia fiind şomeri cu studii superioare. Necesitatea investiţiilor în capitalul uman al studenţilor a apărut, astfel, în mod firesc. 
Proiectul „Start în carieră – bune practici europene în consilierea profesională a studenţilor români" urmăreşte facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, precum şi creşterea gradului de angajabilitate a studenţilor şi a absolvenţilor. În acest demers, obiectivul general al proiectului presupune „dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi de orientare profesională pentru un număr minim de 5000 de studenţi, cu scop motivaţional în privinţa continuării studiilor, precum şi cu rol de sprijin în găsirea unui loc în piaţa muncii." 
Concret, se vor înfiinţa, la nivel naţional, 13 centre de specialitate, în cadrul cărora vom implementa noi metode şi tehnici de consiliere şi de orientare profesională, pentru generarea unui efect pozitiv pe termen lung. Prin aplicarea unor instrumente moderne de facilitare a accesului la informaţie, sunt create premisele creşterii numărului de studenţi care îşi pot forma o opinie clară asupra activităţii profesionale viitoare. În plus, mediului online favorizează transferabilitatea informaţiei, practicile utilizate în cadrul proiectului putând fi diseminate şi de către alte grupuri de interes pentru prezentul DMI. Astfel, prin intermediul serviciilor de consiliere şi de orientare profesională, grupurile ţintă şi de interes au posibilitatea de a lua decizii în cunoştinţă de cauză, privind continuarea studiilor şi dobândirea unui loc de muncă. Totodată, printre beneficiile programului se numără şi desfăşurarea de excursii tematice, ca activităţi suport pentru serviciile principale oferite. Aceasta întrucât, prin gama largă de activităţi, prezentul proiectul îşi propune să crească rata de angajabilitate a studenţilor, în special pe termen lung, respectându-se, astfel, principiul unei dezvoltări durabile. În acest sens, în cadrul sesiunilor de consiliere şi de orientare profesională, accentul va fi pus asupra identificării resurselor vocaţionale ale fiecărui student şi asupra utilizării acestora în mod optim. Nu în ultimul rând, continuarea studiilor, dar şi încadrarea pe piaţa muncii în cazul persoanelor care beneficiază de consiliere vor fi monitorizate prin metode de comunicare moderne, cu ajutorul unui software dedicat proiectului. 
Prin îndeplinirea tuturor acestor puncte, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Domeniului Major de Intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă", crescând şansele studenţilor la intrarea în câmpul muncii. Obiectivele noastre sunt în concordanţă cu cele ale POSDRU, prin derularea de acţiuni ce vizează dezvoltarea capitalului uman şi corelarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii cu cerinţele actuale ale unei pieţe de muncă moderne, flexibile şi inclusive. 
$Titlu_articol.getData()