Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește in oameni!
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Servicii de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pentru studenţi în vederea sprijinirii acestora la o tranzitie facilă şi cu efecte benefice pe termen lung de la şcoală la viaţa activă.
Furnizarea de servicii şi tehnici moderne, adaptate spaţiului comunitar, de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pe specificul grupului ţintă implicat în proiect.
Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii sau a continuării studiilor, persoanelor ce au beneficiat de servicii de consiliere, prin metode de comunicare moderne cu ajutorul soluţiei software.
Servicii de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pentru studenţi în vederea sprijinirii acestora la o tranzitie facilă şi cu efecte benefice pe termen lung de la şcoală la viaţa activă.
Furnizarea de servicii şi tehnici moderne, adaptate spaţiului comunitar, de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pe specificul grupului ţintă implicat în proiect.
Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii sau a continuării studiilor, persoanelor ce au beneficiat de servicii de consiliere, prin metode de comunicare moderne cu ajutorul soluţiei software.
Ultima actualizare 11/12/2015
FSE
Button inapoi

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Timp de 50 de ani, FSE a investit în programe destinate dezvoltării abilităţilor şi ocupabilităţii în Statele Membre UE.

Fondul Social European urmăreşte promovarea ocupării forţei de muncă în Statele membre ale Uniunii Europene. Intervenţiile Fondului Social European (FSE) au ca obiectiv sprijinirea Statelor Membre pentru a anticipa şi a gestiona în mod eficient schimbările economice şi sociale.

Fondul Social European finanţează următoarele priorităţi:

  • Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;
  • Creşterea accesului şi participării pe piaţa muncii;
  • Promovarea incluziunii sociale, prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
  • Promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniul ocupării forţei de muncă şi al incluziunii sociale.

Totodată, în regiunile mai puţin prospere, eligibile în cadrul obiectivului „Convergenţă", FSE sprijină:

  • Investiţiile în capitalul uman, în special prin modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională;
  • Dezvoltarea capacităţii administrative şi a eficienţei administraţiei publice, la nivel naţional, regional şi local.

Instituţiile responsabile de implementarea FSE în România sunt:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), este responsabil de elaborarea şi gestionarea POS DRU.

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Pentru informaţii detaliate despre programele cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fseromania.ro .

$Titlu_articol.getData()