Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește in oameni!
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Button inapoi

European Board for Certified Counselors (EBCC, www.europeanbcc.eu) este o organizație non-profit al cărei scop principal este sprijinirea Portugaliei si a altor tări europene în efortul lor de a crea profesia de consiliere, cu accent pe consilierea în carieră. 

Înainte de a fi înregistrat în Portugalia, EBCC a functionat sub numele de NBCC International – Europe, în Geneva. EBCC reprezintă oficiul european al NBCC - International  (http://www.nbccinternational.org/), organizaţie non profit din Statele Unite ale Americii care are relaţii operaţionale cu UNESCO (http://en.unesco.org/). Misiunea organizaţiei EBCC este de a promova profesionalismul si calitatea serviciilor de consiliere din diverse arii de specializare (consiliere scolară, consiliere în carieră, orientarea în carieră a studentilor, consiliere pe sănătate mintală), de a respecta valorile nationale si culturale în practica consilierii si de a educa publicul in ceea ce priveste importanta standardelor de calitate si a programelor de certificare în domeniul consilierii. EBCC este sprijinit financiar de catre NBCC-I în eforturile sale de a sustine dezvoltarea profesiei de consiliere în spatiul european, cu accent pe consiliere în carieră.   

European Board for Certified Counselors (EBCC, www.europeanbcc.eu) este o organizație non-profit al cărei scop principal este sprijinirea Portugaliei si a altor tări europene în efortul lor de a crea profesia de consiliere, cu accent pe consilierea în carieră. 

Înainte de a fi înregistrat în Portugalia, EBCC a functionat sub numele de NBCC International – Europe, în Geneva. EBCC reprezintă oficiul european al NBCC - International  (http://www.nbccinternational.org/), organizaţie non profit din Statele Unite ale Americii care are relaţii operaţionale cu UNESCO (http://en.unesco.org/). Misiunea organizaţiei EBCC este de a promova profesionalismul si calitatea serviciilor de consiliere din diverse arii de specializare (consiliere scolară, consiliere în carieră, orientarea în carieră a studentilor, consiliere pe sănătate mintală), de a respecta valorile nationale si culturale în practica consilierii si de a educa publicul in ceea ce priveste importanta standardelor de calitate si a programelor de certificare în domeniul consilierii. EBCC este sprijinit financiar de catre NBCC-I în eforturile sale de a sustine dezvoltarea profesiei de consiliere în spatiul european, cu accent pe consiliere în carieră.   

EBCC se bucură de o experientă semnificativă în implementarea sistemelor de orientare vocatională si consiliere în carieră în tări în care consilierea nu este recunoscută ca profesie de sine stătătoare, dar unde nevoia de acest gen de servicii este susţinută atât de rezultatele proiectelor de cercetare anterioare precum si de cerinta publicului. EBCC are experienţă în organizarea de evenimente, publicatii, programe educationale pilot si traininguri, în arii precum: consilierea în carieră, sănătate mintală si supervizare.  

În Portugalia, EBCC a participat la crearea primului program de master de consiliere în carieră si în adaptarea primului program de certificare a dezvoltării în carieră din această tară (Global Career Development Facilitator - http://www.europeanbcc.eu/gcdf/).
EBCC a acordat suport şi consultanţă partenerilor din ţările care lucrează direct sub supervizarea sa (Bulgaria, Cipru, Germania, Grecia, Macedonia, România si Ungaria)  pentru colaborarea cu institutii publice (Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii, Ministerul Tineretului) în scopul dezvoltării unor sisteme educationale puternice si al construirii politicilor si procedurilor de reducere a somajului, de diminuare a efectelor crizei economice, concentrandu-se pe crearea unei punţi de legătură între sistemul educational si piata muncii. 

Consilierea vocaţională şi în carieră reprezintă un scop important reflectat atât în misiunea cât şi în proiectele in care EBCC s-a implicat cu partenerii săi transnaţionali. Astfel de proiecte au vizat oferirea de consultanţă pentru crearea unor strategii pentru consilierea elevilor şi studenţilor în procesul de explorare a opţiunilor şi de luare a deciziilor de carieră, pentru initierea unui sistem de facilitare a accesului studenţilor la realitatăţile de pe piaţa muncii, prin oferirea de locuri de practică şi internship, prin educarea fortei de muncă în sensul unei dezvoltări dinamice si globale, şi prin dezvoltarea abilitătilor transferabile in lumina unei abordari preventive in domeniu.


Experienta relevantă a EBCC pentru domeniul proiectului

În colaborarea cu partenerii transnaţionali pentru crearea unor sisteme educaţionale şi a unor politici solide în domeniul consilierii vocaţionale şi în carieră, EBCC a sprijinit implementarea primelor programe de certificare a dezvoltării în carieră din aceste ţări (Global Career Development Facilitator - GCDF). 

La nivel modial există peste 20 000 de consultanti în carieră GCDF, în 16 tări: Bulgaria, Canada, China, Cipru, Germania, Grecia, Japonia, Coreea de Sud, Macedonia, Noua Zeelandă, Portugalia, România, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Taiwan şi Turcia. În Europa, din 2005, de când această certificare a fost implementată,  numărul consultanţilor în carieră GCDF  a ajuns la 2000. 

Unul din partenerii EBCC, National Board for Certified Counselors Bulgaria (NBCC Bulgaria) a creat, prin implementarea programului GCDF, oportunitatea de a oferi servicii de consiliere vocaţională şi în carieră în 600 de şcoli, 10 centre pentru tineret, 36 universităţi şi în peste 100 companii private şi publice din Bulgaria. În acest moment, există peste 530 de consultanţi în carieră GCDF în Bulgaria. În anul 2013, cu sprijinul şi consultanţa EBCC, NBCC Bulgaria a obţinut colaborarea cu Ministerul Educaţiei în cadrul unui proiect ce presupune trainingul şi certificarea GCDF pentru cei 150 de consultanţi în carieră din noile centre de consiliere în carieră care vor servi elevi cu vârstele cuprinse între 7 şi 19 ani. 

Atât în Bulgaria cât şi în Macedonia, au fost dezvoltate programe de internship pentru studenţi şi proaspăt absolvenţi de studii superioare, în colaborare cu instituţii de stat şi private din aceste ţări. În toamna anului 2012, peste 400 de studenţi  şi proaspăt absolvenţi au participat în programe de internship de o luna. Partenerul din Macedonia a organizat peste 2500 de astfel de programe în ultimii ani. Ca urmare a implementării programului GCDF in Macedonia, acest partener a încorporat în programele de internship pentru studenţi: sesiuni de explorarea a opţiunilor şi de luare a deiciziei legate de carieră, de pregatire a pentru crearea unui portofoliu de cautare a unui loc de muncă sau de pregătire pentru interviuri de angajare. Aceste măsuri au facilitat obţinerea a peste 300 de locuri de muncă pentru absolvenţii de studii superioare. 

În 2012 - 2013, Ungaria a inceput sub supervizarea EBCC, implementarea programului GCDF în cadrul unui proiect iniţiat în colaborare cu guvernul maghiar, care îşi propune implementarea pe termen mediu şi lung a unui model naţional de planificare a carierei în cadrul sistemului educaţional din aceasta ţară. Prin implementarea acestui model, elevii cu vârste cuprinse între 12 şi 20 de ani vor avea posibilitatea de a fi expuşi la metode şi exerciţii de explorare a carierei cu scopul de a dobândi noi abilităţi care să îi pregătească mai bine pentru viitoarele etape din viaţa educaţională sau profesională. 150 de profesori şi diriginţi din peste 40 de şcoli gimnaziale şi licee din Ungaria vor participa în programul de formare şi certificare GCDF în 2013 -2014, sub directa supervizare EBCC.    

Subiecte forum
Start in cariera – Bune practice europene in consilierea profesionala
Lansare proiect - Start in cariera
Cariera in tara sau in strainatate?
Parteneri
Uniunea Studentilor din România
SIVECO Romania SA
Learn Project Management
Ministerul Tineretului si Sportului
Graffiti BBDO
European Board for Certified Counselors (EBCC)
Ministerul Tineretului si Sportului
Abonare newsletter